Kdo jsme

Česká Asociace Pracovníků Linek Důvěry

je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Linky důvěry mají v naší tradici od roku 1964. V tomto roce byla založena první linka důvěry na psychiatrické klinice Ke Karlovu. Do revoluce v roce 1989 fungovalo v naší zemi jen několik pracovišť podobného typu (Linka naděje v Brně, Linka důvěry v Kosmonosích, Linka důvěry v Bílé vodě, Linka důvěry v Třebíči, Linka důvěry v rámci psychiatrické kliniky v Olomouci).

Zhruba od roku 1992 začaly vznikat v naší zemi další linky důvěry, zejména mimo Prahu v regionech. Jejich zřizovateli již nebyly výhradně zdravotnické subjekty, linky důvěry se rozšířily do sféry sociální i školské. Zřizovateli linek důvěry jsou rovněž subjekty v neziskovém a nestátním sektoru, např. církve, nadace, občanská sdružení.

V současné době je v naší zemi okolo 35 pracovišť linek důvěry.

Česká asociace pracovníků linek důvěry (dále ČAPLD) si klade za cíl zejména: sdružovat linky důvěry, podporovat je v jejich odborném rozvoji, svoji metodickou činností chránit profesionalitu a dobré jméno těchto zařízení, chránit pracovníky i klienty.

Úkoly, kterými se ČAPLD zabývala a zabývá:

  • Akreditace výcviků telefonické krizové intervence
  • Akreditace supervizorů pro linky důvěry a jejich odborné vzdělávání
  • Zajištění týmové i individuální supervize pro linky důvěry, kterou může ČAPLD garantovat
  • Rozvoj dalšího vzdělávání pro pracovníky linek důvěry
  • Grantová politika
  • Metodické a koncepční diskuse se zřizovateli linek důvěry
  • Rozvoj specializovaného software pro pracovníky linek důvěry ( program byl v ceně 450 tis. Kč pořízen v rámci projektu PHARE v roce 1997). V současné době program užívá 40 pracovišť.
  • Pořádání odborných seminářů pro pracovníky linek důvěry: semináře pro vedoucí linek důvěry, tematické semináře v rámci regionů
  • Každoroční pořádání odborně zaměřeného sněmu pracovníků linek důvěry
  • Pro rok 2001 získala ČAPLD státní dotaci od MPSV (Rozvoj regionální spolupráce a supervizní činnosti) a od MZ (Vznik a rozvoj internetových linek důvěry)
V této kategorii nejsou žádné další informace.
Používá se systém OpenWeb
Česká asociace pracovníků linek důvěry, z.s., Tvůrce stránek nr1, © 2019
TOPlist