Kdo jsme - ČAPLD

Česká Asociace Pracovníků Linek Důvěry

je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Linky důvěry mají v naší tradici od roku 1964. V tomto roce byla založena první linka důvěry na psychiatrické klinice Ke Karlovu. Do revoluce v roce 1989 fungovalo v naší zemi jen několik pracovišť podobného typu (Linka naděje v Brně, Linka důvěry v Kosmonosích, Linka důvěry v Bílé vodě, Linka důvěry v Třebíči, Linka důvěry v rámci psychiatrické kliniky v Olomouci).

Zhruba od roku 1992 začaly vznikat v naší zemi další linky důvěry, zejména mimo Prahu v regionech. Jejich zřizovateli již nebyly výhradně zdravotnické subjekty, linky důvěry se rozšířily do sféry sociální i školské. Zřizovateli linek důvěry jsou rovněž subjekty v neziskovém a nestátním sektoru, např. církve, nadace, občanská sdružení.

V současné době je v naší zemi okolo 35 pracovišť linek důvěry.

Česká asociace pracovníků linek důvěry (dále ČAPLD) si klade za cíl zejména: sdružovat linky důvěry, podporovat je v jejich odborném rozvoji, svoji metodickou činností chránit profesionalitu a dobré jméno těchto zařízení, chránit pracovníky i klienty.

Úkoly, kterými se ČAPLD zabývala a zabývá:

Používá se systém OpenWeb
Česká asociace pracovníků linek důvěry, z.s., Tvůrce stránek nr1, © 2019
TOPlist