Mýty o linkách důvěry

O linkách důvěry vznikly za dobu jejich existence různé nepravdivé představy a mýty, které jsou však často hluboce... Z pohledu pracovišť, která dodržují principy etických kodexů přijatých Českou asociací pracovníků linek důvěry (Etický kodex pracovníka linky a pracoviště linky důvěry a Etický kodex internetové poradny – blíže odkaz „Dokumenty“) uvádíme ty nejčastější:

 • Jedním z nich je, že rozhovory na lince důvěry se nahrávají. Součástí Etického kodexu je nepřípustnost podobného postupu.
 • Od předchozího mýtu je pouze krůček k představě, že pracovníci linky důvěry zjišťují číslo volajícího. Důležitou součástí práce linky důvěry je zachování anonymity. 
 • K dalším zakořeněným představám patří, že převážná část hovorů na lince důvěry se týká sebevražd. Zkušenost pracovišť linek důvěry však ukazuje, že se na nás obracejí volající nejčastěji s problémy ve vztazích (viz. níže „S čím se lidé na linky důvěry často obracejí").
 • Vžitá je i představa, že linky důvěry pracují vždy nepřetržitě. Většinou z důvodu nedostatku finančních prostředků zůstává skutečností, že mnoho linek důvěry pracuje s omezeným provozem.
 • Mylné je rovněž přesvědčení, že telefonování na linku důvěry vždy je bezplatné. Většina linek důvěry nabízí volání na běžný tarif, který vychází z aktuálních cen jednotlivých operátorů.  Bezplatné volání je službou pouze některých linek důvěry.K dalším mýtům patří, že pracoviště linky důvěry je možné osobně navštívit. Těžištěm práce linky důvěry je telefonický kontakt nebo komunikace prostřednictvím internetu - osobní návštěva tedy není možná. V případě potřeby však pracovníci linky důvěry nabízejí kontakt, na koho se mohou lidé osobně v obtížné situaci obrátit (psycholog, právník...).
 • Do jisté míry stále přetrvává mýtus o tom, že linky důvěry poskytují pouze telefonickou krizovou pomoc.  Některá pracoviště linek důvěry rozšířila svoji činnost o „Internetovou poradnu".

S čím se lidé na linky důvěry často obracejí

Linky důvěry nabízejí svoje služby buď se zaměřením na konkrétní cílovou skupinu (linka důvěry pro oběti domácího násilí…), nebo nabízejí své služby pro všechny osoby, které se ocitly v krizové či v jinak obtížné životní situaci. 

Na linku důvěry, která není je tedy možné se obrátit v jakékoliv obtížné situaci. Pracoviště linek důvěry zároveň nabízejí kontakt na další zařízení, která volající může v případě potřeby navštívit.

S ohledem na charakter činnosti linek důvěry je i spektrum témat velmi rozsáhlé. Uvádíme časté okruhy témat, se kterými se lidé v krizových či v jinak obtížných situacích na linku důvěry obracejí:

 • vztahové problémy (rodinná, partnerská, manželská problematika...)
 • problematika závislostí a sociální patologie (domácí násilí, drogy, hráčství...)
 • osobní problematika (úmrtí blízké osoby, ztráta smyslu života, osamělost, sebevražedné myšlenky...)problematika sociální a právní (finanční a bytová tíseň, nezaměstnanost, péče o seniory...)
 • zdravotní problematika (tělesná nemoc, těhotenství, antikoncepce...)
 • sexuální problematika (sexuální dysfunkce, deviace...)
 • problematika menšin (problematika odlišné sexuální orientace...)
 • traumatizující události (okradení, přepadení, znásilnění...)
 • problematika syndromu CAN (šikana, zanedbávání, sex. zneužívání, tělesné a psychické týrání...)

 

V této kategorii nejsou žádné další informace.
Používá se systém OpenWeb
Česká asociace pracovníků linek důvěry, z.s., Tvůrce stránek nr1, © 2019
TOPlist