Pomáhejte s námi

Pomáhat nám můžete několika způsoby:

  • jednorázovou finanční částkou na naše sdružení, které pomáhá všem linkám v ČR
  • pravidelnou finanční částkou
  • materiální pomocí: zajištění tisku propagačních materiálů, zajištění reklamy pro ČAPLD

Za pomoc Vám nabízíme:

  • darovací smlouvu, ve které můžete určit lokaci daru a zpětnou vazbu o použití daru,
  • uvedení informací o Vás na webových stránkách ČAPLD,
  • pravidelné poskytování informace o našich aktivitách a zaslání pozvánky na naše akce

Výši daru může dárce odepsat od svého daňového základu podle zákona č. 586/1992 Sb.

Děkujeme dárcům za jejich podporu. Velmi si jí vážíme a považujeme ji za ocenění naší práce, tedy práce linek důvěry a jejich pracovníků.

Číslo účtu: 19-3187070247/0100

Email: info@capld.cz

Děkujeme všem sponzorům.

V této kategorii nejsou žádné další informace.
Používá se systém OpenWeb
Česká asociace pracovníků linek důvěry, z.s., Tvůrce stránek nr1, © 2019
TOPlist