Nabídka akreditovaných výcviků a kursů

Uvádíme odkazy na možnosti akreditovaného vzdělávání doporučeného pro pracovníky linek důvěry. Jde zejména o výcviky v telefonické krizové intervenci, chatové krizové intervenci a v internetovém (e-mailovém) poradenství.