Back

Postup pro podání stížnosti

Česká asociace pracovníků linek důvěry sdružuje akreditovaná pracoviště poskytující telefonickou krizovou pomoc.

Pokud nejste spokojeni s konkrétním hovorem či jiným typem intervence na některém z členských pracovišť, obraťte se prosím nejprve se stížností na toto konkrétní pracoviště. Každá organizace má na svých stránkách uvedeny potřebné kontakty a upřesněn postup pro vyřizování stížností. Na daném pracovišti je možné Vaši stížnost vyřídit přímo v návaznosti na Váš konkrétní kontakt, ČAPLD nemá přímou možnost dohledání kontaktu či pracovníka odpovědného za hovor.

Pokud by Vaše stížnost nebyla ve stanovených termínech příslušným pracovištěm řádně vyřízena, případně jste nebyli s jejím vyřízením spokojeni, můžete kontaktovat naši Asociaci prostřednictvím e-mailu info@capld.cz, nebo písemně na adresu: Česká asociace pracovníků linek důvěry z.s., K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem – Skorotice. Ve stížnosti uveďte adresu či e-mail, na který má být zasláno vyřízení.

Předsednictvo ČAPLD se bude Vaší stížností zabývat a bude s dotčeným pracovištěm jednat.
Pokud by se Vaše stížnost týkala přímo činnosti ČAPLD, adresujte ji rovněž na výše zmíněnou e-mailovou adresu.

Postup vyřízení stížnosti

Pověřený člen předsednictva ČAPLD potvrdí stěžovateli přijetí stížnosti. Po dohodě s ostatními členy předsednictva ČAPLD se ke stížnosti vyjádří, případně navrhne další postup. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dní a vyrozumění Vám bude zasláno na Vámi uvedenou adresu či e-mail.