Členem ČAPLD se mohou stát pracoviště s registrovanou sociální službou telefonické krizové pomoci dle aktuálního znění Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Čelnové vyjadřují souhlas se stanovami ČAPLD a dalšími závaznými dokumenty ČAPLD (zejména etickými kodexy).

Jednotlivá pracoviště platí roční příspěvek 1000 Kč.

Online přihlášku ke členství najdete zde.