Back

Řádnými členy ČAPLD se mohou stát pracoviště s registrovanou sociální službou telefonické krizové pomoci dle aktuálního znění Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Členové vyjadřují souhlas se stanovami a standardy ČAPLD a dalšími závaznými dokumenty ČAPLD (zejména etickým kodexem).

Online přihlášku k řádnému členství najdete zde.

Mimořádným členem může být osoba, která přispívá či v minulosti přispěla k rozvoji oboru (může přitom jít o osobu fyzickou i právnickou). Tento typ členství je rovněž určen pro pracoviště, která poskytují distanční krizovou pomoc v souladu s Etickým kodexem ČAPLD, ale nemají registrovanou sociální službu (telefonická krizová pomoc), protože jde o zařízení spadající např. pod zdravotnické služby, nebo je služba poskytována jako součást jiné registrované sociální služby. Případné odlišnosti těchto pracovišť jsou uvedeny v přehledu linek důvěry v ČR.

Online přihlášku k mimořádnému členství najdete zde.

Další informace naleznete ve Stanovách

Aktuální výše členských příspěvků pro pracoviště řádného i mimořádného člena je 2000 Kč za rok.