ČAPLD a linky důvěry

26
Pracovišť
300
Konzultantů
400000
uskutečněných kontaktů ročně

Stručně o linkách důvěry


Linky důvěry jsou pracoviště poskytující telefonickou krizovou pomoc dle §55 zák. č. 108/2006Sb., o sociálních službách. Nabízejí anonymní kontakt za účelem rozhovoru o aktuálních problémech neodkladného nebo naléhavého charakteru. Kromě pomoci při zvládání různých krizových stavů poskytují také informace o službách a kontaktech vhodných navazujících zařízení, zejména v daném regionu.

Jako všude ve světě, tak i u nás byla linka důvěry koncipována jako instituce, která bude nápomocná v prevenci sebevražednosti, depresivních stavů, psychických poruch a nemocí. Postupem času se však linky důvěry začaly vyvíjet a vnitřně proměňovat. Linky důvěry dnes nabízejí širokou psychosociální pomoc a představují účinný nástroj prevence.

K přednostem této služby patří snadná dostupnost (linku důvěry je možné kontaktovat v okamžiku, kdy je to nejvhodnější - není nutné se objednávat). Většina pracovišť funguje nonstop. Jednotlivé linky důvěry se mohou lišit svou cílovou skupinou či zaměřením na konkrétní témata. Mnoho pracovisť už nabízí i další formy pomoci, například prostřednictvím internetové telefonie (Skype), chatu (chatová krizová intervence a poradenství) či e-mailu. Aktuálně tedy v této souvislosti hovoříme o distanční krizové pomoci, která se zejména v dnešní složité době ukázala jako nepostradatelná.

Česká asociace pracovišť linek důvěry


Linky důvěry mají v naší zemi tradici od roku 1964. V tomto roce byla založena první linka důvěry na psychiatrické klinice Ke Karlovu. Do revoluce v roce 1989 fungovalo v naší zemi jen několik pracovišť podobného typu (Linka naděje v Brně, Linka důvěry v Kosmonosích, Linka důvěry v Bílé vodě, Linka důvěry v Třebíči, Linka důvěry v rámci psychiatrické kliniky v Olomouci). Zhruba od roku 1990 začaly vznikat v naší zemi další linky důvěry, a to i v regionech. Jejich zřizovateli již nebyly výhradně zdravotnické subjekty, linky důvěry se rozšířily do sféry sociální i školské, do neziskového a nestátního sektoru (např. církve, nadace, občanská sdružení).

ČAPLD vznikla jako občanské sdružení (Česká asociace pracovníků linek důvěry) v roce 1995. 1. ledna 2014 došlo ke změně právní formy na zapsaný spolek a 12. května 2021 k přejmenování na Česká asociace pracovišť linek důvěry. Jde o sdružení odborných pracovišť, poskytujících telefonickou krizovou pomoc. V České republice přitom existuje široká síť již zavedených linek důvěry (v současnosti jde o cca 30 linek). Zároveň neustále vznikají i nová pracoviště. Většina z nich se stala členy ČAPLD. Členská pracoviště přijímají etický kodex telefonické krizové pomoci respektive internetového poradenství a také stanovy ČAPLD.

Účel a poslání ČAPLD

 • Sdružuje a zaštiťuje pracoviště distanční krizové pomoci.
 • Mezi svými členy formuluje společná stanoviska k otázkám poskytování distanční krizové pomoci, sdílí společné zájmy a potřeby.
 • Vytváří podmínky pro rozvoj a zvyšování kvality distanční krizové pomoci poskytované jejími členy.
 • Reprezentuje, zastupuje a hájí společné zájmy a potřeby členů na veřejnosti, u orgánů státní správy, případně u dalších odpovědných institucí.
 • Aktivně přispívá k rozšiřování odborných, legislativních, vědeckých a výzkumných poznatků a zkušeností souvisejících s poskytováním distanční krizové pomoci.

 • Příklady aktuální činnosti a plánů ČAPLD

  • Zajištění odborného vzdělávání pro pracovníky linek důvěry (sdílení praxe, práce s dlouhodobými klienty, s úzkostnými potížemi apod.).
  • Každoroční pořádání odborně zaměřeného sněmu pracovníků linek důvěry.
  • Pořádání konference pro odbornou veřejnost.
  • Zajištění společného PR (prezentace činnosti linek důvěry, vydávání tiskových zpráv, osvětová činnost, informování v různých médiích, tvorba podcastů apod.).
  • Komunikace a spolupráce s relevantními státními institucemi, zapojování se do pracovních skupin a rozhodovacích procesů, aktivní účast na výzkumech v oblasti duševního zdraví.
  • Zajištění bezpečného online prostoru pro sdílení metodických, etických a provozních otázek členských linek.
  • Tvorba a udržování webových stránek s interaktivní možností vyhledávání členských pracovišť dle různých kritérií, sdílení novinek, nabídek relevantního vzdělávání apod..
  • Průběžná kontrola aktuálnosti informací o linkách důvěry v seznamech, databázích, vyhledávačích apod.
  • Zjišťování potřeb jednotlivých členských pracovišť a zastupování zájmů linek důvěry, jejich pracovníků i jejich klientů.
  • Hospodaření s finančními zdroji a aktivní grantová politika.
  • Spolupráce s navazujícími pomáhajícími zařízeními i integrovaným záchranným systémem.
  • Užší spolupráce tří asociací: ČAPLD (Česká asociace pracovišť linek důvěry), APKP (Asociace poskytovatelů krizové pomoci) a APIC (Asociace pracovníků intervenčních center).
  • Aktivní spolupráce s NUDZ (Národním ústavem duševního zdraví).
  • Aktivní zapojení do zpracování nové koncepce krizové péče v ČR

  Statutárním orgánem je předsednictvo ČAPLD.

Připojte se k ČAPLD

Předsednictvo ČAPLD

Mgr. Pavla Pejšová

Mgr. Pavla Pejšová

Předsedkyně ČAPLD
Mgr. Jitka Gryga Medřická

Mgr. Jitka Gryga Medřická

Místopředsedkyně ČAPLD
Mgr. Hana Regnerová

Mgr. Hana Regnerová

Členka předsednictva ČAPLD
Mgr. Kateřina Bohatá

Mgr. Kateřina Bohatá

Členka předsednictva ČAPLD