ČAPLD a linky důvěry

18
Pracovišť
250
Konzultantů
300000
uskutečněných kontaktů ročně

Stručně o linkách důvěry


Linky důvěry jsou pracoviště poskytujících telefonickou krizovou pomoc dle §55 zák. č. 108/2006Sb., o sociálních službách. Nabízejí anonymní kontakt za účelem rozhovoru o aktuálních problémech neodkladného nebo naléhavého charakteru. Kromě pomoci při zvládání různých krizových stavů poskytují také informace o službách a kontaktech vhodných navazujících zařízení, zejména v daném regionu.

Jako všude ve světě, tak i u nás byla linka důvěry koncipována jako instituce, která bude nápomocná v prevenci sebevražednosti, depresivních stavů, psychických poruch a nemocí. Postupem času se však linky důvěry začaly vyvíjet a vnitřně proměňovat. Linky důvěry dnes nabízejí širokou psychosociální pomoc a představují účinný nástroj prevence.

K přednostem této služby patří snadná dostupnost (linku důvěry je možné kontaktovat v okamžiku, kdy je to nejvhodnější - není nutné se objednávat). Většina pracovišť funguje nonstop. Jednotlivé linky důvěry se mohou lišit svou cílovou skupinou či zaměřením na konkrétní témata.

Česká Asociace Pracovníků Linek Důvěry


Vznikla jako občanské sdružení v roce 1995. V roce 2010 došlo ke změně právní formy na zapsaný spolek. Jde o sdružení odborných pracovišť, poskytujících telefonickou krizovou pomoc. Linky důvěry mají v naší zemi tradici od roku 1964. V tomto roce byla založena první linka důvěry na psychiatrické klinice Ke Karlovu. Do revoluce v roce 1989 fungovalo v naší zemi jen několik pracovišť podobného typu (Linka naděje v Brně, Linka důvěry v Kosmonosích, Linka důvěry v Bílé vodě, Linka důvěry v Třebíči, Linka důvěry v rámci psychiatrické kliniky v Olomouci).
Zhruba od roku 1990 začaly vznikat v naší zemi další linky důvěry, a to i v regionech. Jejich zřizovateli již nebyly výhradně zdravotnické subjekty, linky důvěry se rozšířily do sféry sociální i školské. Zřizovateli linek důvěry jsou rovněž subjekty v neziskovém a nestátním sektoru, např. církve, nadace, občanská sdružení.

V současné době je v naší zemi okolo 30 pracovišť linek důvěry a krizových linek.


V České republice existuje síť již zavedených linek důvěry. Zároveň neustále vznikají i nová pracoviště. Většina z nich se stala členy České asociace pracovníků linek důvěry (ČAPLD). Ta si klade za cíl zejména: sdružovat linky důvěry, podporovat je v jejich odborném rozvoji, svojí metodickou činností chránit profesionalitu a dobré jméno těchto zařízení, chránit pracovníky i klienty. Členská pracoviště přijímají etický kodex telefonické krizové pomoci respektive internetového poradenství a také stanovy ČAPLD.

Úkoly, kterými se ČAPLD aktuálně zabývá:

 • Podpora v zajištění týmové i individuální supervize pro linky důvěry
 • Nabídka vzdělávání pro pracovníky linek důvěry
 • Grantová politika
 • Zajištění prostoru pro sdílení metodických, etických a provozních otázek členských linek
 • Metodické a koncepční diskuse se zřizovateli linek důvěry
 • Pořádání odborných seminářů pro pracovníky linek důvěry: semináře pro vedoucí linek důvěry, tematické semináře
 • Každoroční pořádání odborně zaměřeného sněmu pracovníků linek důvěry
 • Zastupování zájmů linek důvěry a jejich pracovníků
 • Zastupování zájmů klientů linek důvěry
 • Prezentace činnosti linek důvěry, osvětová činnost
 • Spolupráce s médii i orgány státní správy
 • Spolupráce s navazujícími pomáhajícími zařízeními i integrovaným záchranným systémem
 • V roce 2020 byla navázána užší spolupráce tří asociací: ČAPLD (Asociace pracovníků linek důvěry), APKP (Asociace poskytovatelů krizové pomoci) a APIC (Asociace pracovníků intervenčních center).
Statutárním orgánem je předsednictvo ČAPLD.

Připojte se k ČAPLD

Předsednictvo ČAPLD

Pejšová – Foto 1

Mgr. Pavla Pejšová

Předsedkyně ČAPLD
DSC_0365

Mgr. Jitka Gryga Medřická

Místopředsedkyně ČAPLD
AutoFoto – horák

Mgr. Bc. František Horák

Člen předsednictva ČAPLD
fotoHR (2)

Mgr. Hana Regnerová

Členka předsednictva ČAPLD
Katka Bohata

Mgr. Kateřina Bohatá

Členka předsednictva ČAPLD