Back

ČAPLD a linky důvěry

31
Pracovišť
550
Konzultantů
300000
uskutečněných kontaktů ročně

Stručně o linkách důvěry


Linky důvěry jsou pracoviště poskytující telefonickou krizovou pomoc dle §55 zák. č. 108/2006Sb., o sociálních službách. Nabízejí anonymní kontakt za účelem rozhovoru o aktuálních problémech neodkladného nebo naléhavého charakteru. Kromě pomoci při zvládání různých krizových stavů poskytují také informace o službách a kontaktech vhodných navazujících zařízení, zejména v daném regionu.

Jako všude ve světě, tak i u nás byla linka důvěry koncipována jako instituce, která bude nápomocná v prevenci sebevražednosti, depresivních stavů, psychických poruch a nemocí. Postupem času se však linky důvěry začaly vyvíjet a vnitřně proměňovat. Linky důvěry dnes nabízejí širokou psychosociální pomoc a představují účinný nástroj prevence.

K přednostem této služby patří snadná dostupnost (linku důvěry je možné kontaktovat v okamžiku, kdy je to nejvhodnější - není nutné se objednávat). Většina pracovišť funguje nonstop. Jednotlivé linky důvěry se mohou lišit svou cílovou skupinou či zaměřením na konkrétní témata. Mnoho pracovisť už nabízí i další formy pomoci, například prostřednictvím internetové telefonie (Skype), chatu (chatová krizová intervence a poradenství) či e-mailu. Aktuálně tedy v této souvislosti hovoříme o distanční krizové pomoci, která se zejména v dnešní složité době ukázala jako nepostradatelná.

Česká asociace pracovišť linek důvěry


Linky důvěry mají v naší zemi tradici od roku 1964. V tomto roce byla založena první linka důvěry na psychiatrické klinice Ke Karlovu. Do revoluce v roce 1989 fungovalo v naší zemi jen několik pracovišť podobného typu (Linka naděje v Brně, Linka důvěry v Kosmonosích, Linka důvěry v Bílé vodě, Linka důvěry v Třebíči, Linka důvěry v rámci psychiatrické kliniky v Olomouci). Zhruba od roku 1990 začaly vznikat v naší zemi další linky důvěry, a to i v regionech. Jejich zřizovateli již nebyly výhradně zdravotnické subjekty, linky důvěry se rozšířily do sféry sociální i školské, do neziskového a nestátního sektoru (např. církve, nadace, občanská sdružení).

ČAPLD vznikla jako občanské sdružení (Česká asociace pracovníků linek důvěry) v roce 1995. 1. ledna 2014 došlo ke změně právní formy na zapsaný spolek a 12. května 2021 k přejmenování na Česká asociace pracovišť linek důvěry. Jde o sdružení odborných pracovišť, poskytujících telefonickou krizovou pomoc. V České republice přitom existuje široká síť již zavedených linek důvěry (v současnosti jde o cca 30 linek). Zároveň neustále vznikají i nová pracoviště. Většina z nich se stala členy ČAPLD. Členská pracoviště přijímají etický kodex distanční krizové pomoci a také stanovy ČAPLD.

Účel a poslání ČAPLD

 • Sdružuje a zaštiťuje pracoviště distanční krizové pomoci.
 • Mezi svými členy formuluje společná stanoviska k otázkám poskytování distanční krizové pomoci, sdílí společné zájmy a potřeby.
 • Vytváří podmínky pro rozvoj a zvyšování kvality distanční krizové pomoci poskytované jejími členy.
 • Reprezentuje, zastupuje a hájí společné zájmy a potřeby členů na veřejnosti, u orgánů státní správy, případně u dalších odpovědných institucí.
 • Aktivně přispívá k rozšiřování odborných, legislativních, vědeckých a výzkumných poznatků a zkušeností souvisejících s poskytováním distanční krizové pomoci.

 • Příklady aktuální činnosti a plánů ČAPLD

  • Zajištění odborného vzdělávání pro pracovníky linek důvěry (sdílení praxe a osvědčených postupů v širokém spektru tematických okruhů práce).
  • Každoroční pořádání odborně zaměřeného sněmu pracovníků linek důvěry.
  • Pořádání konference pro odbornou veřejnost.
  • Zajištění společného PR (prezentace činnosti linek důvěry, vydávání tiskových zpráv, osvětová činnost, informování v různých médiích, tvorba podcastů apod.).
  • Komunikace a spolupráce s relevantními státními institucemi, zapojování se do pracovních skupin a rozhodovacích procesů, aktivní účast na výzkumech v oblasti duševního zdraví.
  • Zajištění bezpečného online prostoru pro sdílení metodických, etických a provozních otázek členských linek.
  • Tvorba a udržování webových stránek s interaktivní možností vyhledávání členských pracovišť dle různých kritérií, sdílení novinek, nabídek relevantního vzdělávání apod..
  • Průběžná kontrola aktuálnosti informací o linkách důvěry v seznamech, databázích, vyhledávačích apod.
  • Zjišťování potřeb jednotlivých členských pracovišť a zastupování zájmů linek důvěry, jejich pracovníků i jejich klientů.
  • Hospodaření s finančními zdroji a aktivní grantová politika.
  • Spolupráce s navazujícími pomáhajícími zařízeními i integrovaným záchranným systémem.
  • Užší spolupráce tří asociací: ČAPLD (Česká asociace pracovišť linek důvěry), APKP (Asociace poskytovatelů krizové pomoci) a APIC (Asociace pracovníků intervenčních center).
  • Aktivní spolupráce s NUDZ (Národním ústavem duševního zdraví).
  • Aktivní zapojení do zpracování nové koncepce služeb pro osoby v krizi v ČR

  Statutárním orgánem je předsednictvo ČAPLD.

Připojte se k ČAPLD

Předsednictvo ČAPLD

Mgr. Pavla Pejšová

Mgr. Pavla Pejšová

Předsedkyně ČAPLD
Mgr. Jitka Gryga Medřická

Mgr. Jitka Gryga Medřická

Místopředsedkyně ČAPLD
foto Nekulová 2

Mgr. Tereza Nekulová

Členka předsednictva ČAPLD
Mgr. Hana Regnerová

Mgr. Hana Regnerová

Členka předsednictva ČAPLD
Mgr. Kateřina Bohatá

Mgr. Kateřina Bohatá

Členka předsednictva ČAPLD