Back

Časté dotazy - otázky a odpovědi

O linkách důvěry

Na linku důvěry může zavolat každý, kdo se ocitl v náročné životní situaci, kterou už není schopen sám zvládat. Témata přitom mohou být velmi široká, vždy záleží na tom, co konkrétního člověka trápí...
Hovory na linkách nejsou monitorovány (nahrávány). O každém kontaktu je pouze učiněn stručný záznam, sloužící zejména ke statistickým účelům.
Linky důvěry jsou anonymní, není třeba se představovat. Anonymní zůstávají rovněž pracovníci linek.
Budete mluvit s vyškoleným profesionálem, který splňuje kvalifikační požadavky dle zákona o sociálních službách. Konzultanti absolvovali rovněž dlouhodobý výcvik v telefonické krizové intervenci. I nadále se vzdělávají a absolvují supervize (odbornou podporu).
Některé linky důvěry jsou zdarma (zpravidla ty, které mají zkrácené šestimístné číslo nebo začínají na 800), u ostatních platíte tarif jako za volání na běžnou pevnou linku či mobilní číslo dle tarifu Vašeho operátora.
Hovor na linku není nijak dopředu limitován. Délka hovoru záleží na aktuálním tématu a dohodě mezi pracovníkem a volajícím. Nejčastěji se délka hovoru pohybuje mezi 10 až 20 minutami, ale hovor může být i delší. Když se nemůžete dovolat, zkuste to za chvíli. Jediným pevným limitem je limit délky hovoru ze strany operátora mobilní sítě, který bývá kolem 60-65 minut.
Na Linku důvěry je možné zavolat kdykoliv, kdy to potřebujete. Tedy i opakovaně. Pracovníci se na linkách ale střídají a není možné Vám zaručit, že se znovu dovoláte tomu stejnému. Naše zkušenost ale ukazuje, že to není na závadu. V rámci konkrétního hovoru je nejlepší řešit vždy to,co se je pro Vás teď nejdůležitější.
Často se na linku důvěry obrací blízcí lidé někoho, o koho mají strach. V rozhovoru s pracovníkem linky důvěry můžete své obavy svěřit, získat pohled odborníka i praktické nasměrování - jak s Vaším blízkým mluvit, jak ho podpořit, jak mu nabídnout kontakty na odbornou pomoc a samozřejmě také kontakty na odborníky, kteří by Vašemu blízkému mohli pomoci.

O ČAPLD

ČAPLD zaštiťuje práci linek důvěry, je jakýmsi garantem kvality. Umožňuje sdílení dobré praxe, setkávání pracovníků linek důvěry.
Členské linky důvěry jsou uvedeny na webových stránkách ČAPLD a je na ně odkazováno v médiích i při komunikaci s dalšími spolupracujícími organizacemi. Odkaz je uveřejněn i na stánkách ministerstvech, ve sdělovacích prostředcích, v různých webových vyhledávačích pomoci apod.
Členský příspěvek činí 1000 Kč ročně.
Členové předsednictva jsou voleni na sněmu ČAPLD. Jde o statutární orgán sdružení. Má pět členů včele s předsedkyní, kteří mají rozděleny pravomoce a povinnosti. Jde o dobrovolné funkce bez nároku na honorář.
Hlavním zdrojem příjmu ČAPLD jsou členské příspěvky, menší část pokrývají sponzorské dary. Z těchto příjmů jsou hrazeny všechny aktivity ČAPLD (pořádání sněmu, vzdělávací akce) a rovněž technické zázemí ČAPLD (provoz webových stránek apod.).
Plnohodnotným členem ČAPLD se může stát právnická osoba, která souhlasí se stanovami ČAPLD a jím přijatými etickými kodexy. Zároveň by mělo jít o organizaci poskytující akreditovanou službu telefonické krizové pomoci. Předpokladem je rovněž zaplacení členského příspěvku.

Nenašli jste odpověď?