V roce 2020 byla navázána užší spolupráce tří asociací: ČAPLD (Asociace pracovníků linek důvěry), APKP (Asociace poskytovatelů krizové pomoci) a APIC (Asociace pracovníků intervenčních center).

Dále odkazujeme na Terapeutickou linku Sluchátko, která nabízí návaznou překlenovací psychoterapeutickou péči.


Obecně linky důvěry spolupracují s širokou škálou organizací a pracovišť v rámci sociálně zdravotní sítě, zejména ve svém regionu. Pracovníci linek jsou schopni předat klientům návazné kontakty dle jejich potřeb.