Back

V roce 2020 byla navázána užší spolupráce tří asociací: ČAPLD (Česká asociace pracovišť linek důvěry), APKP (Asociace poskytovatelů krizové pomoci) a APIC (Asociace pracovníků intervenčních center).

Dále odkazujeme na Terapeutickou linku Sluchátko, která nabízí návaznou překlenovací psychoterapeutickou péči.

Nově aktivně spolupracujeme s NUDZ (Národním ústavem duševního zdraví) na projektu opatruj.se, kde můžete najít užitečné informace z oblasti duševního zdraví.


Obecně linky důvěry spolupracují s širokou škálou organizací a pracovišť v rámci sociálně zdravotní sítě, zejména ve svém regionu. Pracovníci linek jsou schopni předat klientům návazné kontakty dle jejich potřeb.