Back

Další sněm ČAPLD proběhne 16. 4. 2024 – 9 – 16 v sídle Elpidy, Na Bělidle 34, Praha 5

Předběžný program:

Novinky a aktuality z jednotlivých pracovišť

Certifikáty na základě faktur

Vyhodnocení dotazníkových šetření mezi členskými pracovišti

Informace o projektu Stronger roots

Schvalování standardů ČAPLD

Výstupy ze seminářů

Distanční krizová pomoc – novinky

Spolupráce s IZS a dalšími subjekty

Krizové linky v době mimořádných událostí (vyhodnocení)

Další témata dle aktuální situace