Back

Poslední sněm ČAPLD proběhl 16. 4. 2024 – 9 – 16 v sídle Elpidy, Na Bělidle 34, Praha 5

Na sněmu byly mimo jiné schváleny nové Standardy ČAPLD a zvýšení ročního členského příspěvku na 2000 Kč.