Poslední sněm ČAPLD proběhl 29. 11. 2022 v online prostoru.

PROGRAM

  1. Sdílení důležitých aktualit z jednotlivých pracovišť
  2. Představení nových členů ČAPLD 
  3. Seznámení s aktuální činností ČAPLD a jejího předsednictva
  4. Volba nového předsednictva – 5 členů
  1. Společná DISKUSE na témata:
  • Distanční krizová pomoc – zavádění pojmu, úvahy o sjednoceném telefonním čísle, společná chatovací platforma, etický kodex chatového poradenství…(požadavek na nízkoprahovost, dostupnost, jednoznačnost a jednotnost služeb pro klienta a současně podchycení specifických potřeb) 
  • Personální standard a vzdělávání 
  • Společná komunikace distanční krizové pomoci (PR, logo…)
  • Projekt za účelem profesionalizace ČAPLD
  • Prostor pro vyjádření případných dalších potřeb jednotlivých pracovišť