Back

Poslední sněm ČAPLD proběhl 23. – 24. 11. 2023 v prostorách Elpidy v Praze.

PROGRAM

Program

23. 11. 9:00 – 16:00

Zahájení

Důležité aktuality z jednotlivých pracovišť

Diskuse nad aktuálním děním v oblasti krizové intervence
– kde a s kým ČAPLD jedná
– jak se v dané oblasti angažují jednotliví členové
– názory a podněty
– možnosti zapojení členů do aktivit ČAPLD

Oblasti diskuse:

  • Projekt Stronger Roots – velká příležitost pro všechny
  • Informace z pracovních skupin MPSV i MZČR
  • Informace ohledně novelizace Zákona o sociálních službách
  • Spolupráce ČAPLD s navazujícími službami a institucemi (Sluchátko, další členové)
  • Vývoj další spolupráce a dohod s IZS
  • Další vize ČAPLD v souvislosti s možným sjednocováním linek důvěry
  • Vzdělávání v rámci ČAPLD – vyhodnocení dosavadního a mapování potřeb členů

Schvalování nového etického kodexu ČAPLD

Diskuse nad navrženými Standardy ČAPLD (návrh materiálu dostanete v předstihu k seznámení a připomínkování)

24. 11. 9:00 – 12:30

  • Manažerská supervize pro vedoucí pracovníky linek důvěry s PhDr. Milanem Kinkorem