Back

Mimořádné události

Diakonická linka pomoci v krizi
Zřizovatel:
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Zaměření:
Linka psychosociální pomoci při mimořádných událostech
Telefon:
Telefonní linka bude zveřejněná při mimořádných situacích
Provozní doba telefonu:
NONSTOP v průběhu mimořádné události
Kontaktní e-mail:
dingova@diakoniespolu.cz
Korespondenční adresa:
Belgická 374/22
120 00 Praha 2
Upřesňující informace týkající se poskytovaných služeb:
Oznámení o otevření krizové linky bude oznámeno pro konkrétní mimořádnou událost na webu a sociálních sítích střediska, v médiích. Informace bude poskytnuta občanům zasažené oblasti prostřednictvím složek krizového řízení a Diakonických pracovníků v místě události.