Back

Nově v ČAPLD – Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí a Linka krizové pomoci Chytrá péče

Naše Asociace se opět rozrostla o nové členy. Vítáme mezi námi Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí, která funguje zdarma a nonstop. Dalším nováčkem je Linka krizové pomoci Chytrá péče, určená pro seniory, jejich blízké a zdravotně znevýhodněné osoby.