Back
Mgr. Kateřina Bohatá

Mgr. Kateřina Bohatá

Členka předsednictva ČAPLD

V oblasti telefonické krizové intervence se profesně pohybuji od roku 2002, od roku 2017 jsem vedoucí Linky seniorů. Jsem psycholožka se zkušeností v oblasti péče o duševní zdraví, diagnostiky i terapie lidí s vážným duševním onemocněním, stejně tak v oblasti rodinného a výchovného poradenství a komunitních podpůrných služeb pro rodiny s malými dětmi. Tématu poskytování krizové intervence se věnuji jak v praktické tak i teoretické rovině, jsem spoluautorkou publikace Proměny krizové intervence – Fenomén dlouhodobě opakovaně volajících v TKI, kterou vydalo v roce 2019 nakladatelství Triton.

Další členové