Back

Tisková zpráva: Pomoci v krizi můžeme i na dálku

Události v minulém týdnu na Jižní Moravě či Lounsku přinesly neočekávané situace, ztráty domovů, majetku, ale především si vyžádaly lidské životy a mnoho fyzických a psychických zranění.

Do postižených oblastí vyjeli krizoví interventi, aby pomohli ve fázi šoku a v prvních dnech po událostech. Bohužel psychický otřes, stres a vyrovnávání se se situací bude potřebovat dlouhodobější uzdravování a psychickou podporu. 

Pokud jste v kontaktu s těmi, kdo byli zasaženi, můžete jim nabídnout oporu: laskavým vyslechnutím (někdy lidé potřebují události popisovat několikrát po sobě), podporou v péči o sebe (přineste jim něco malého k jídlu, připomeňte že je nutné spát, podpořte je v tom, ať si odpočinou, když cítí únavu), oceněním je za vše, co dělají a jak situaci zvládají. Důležité je také zprostředkování pomoci. Možná sami máte čas hledat kontakty a zjišťovat zdroje pomoci – kde je možné požádat o přidělení dobrovolníka, kde je možnost finanční pomoci, či kde zajistit hlídání dětí”, vysvětluje Mgr. Pavla Pejšová, předsedkyně ČAPLD. 

Mezi kontakty, které předáte, může být také telefonní číslo na Linku důvěry.  Zavolat na ni je možné ve chvíli, kdy potřebujeme pomoci najít ztracenou psychickou rovnováhu, ale také v jakékoliv situaci, kdy nevíme co dál, potřebujeme nasměrovat, získat informaci o tom, kam se lze obrátit o praktickou pomoc.

V ČR je rozsáhlá síť linek důvěry pro poskytnutí distanční krizové pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížných životních situacích. Většinu z nich sdružuje Česká asociace pracovišť linek důvěry (ČAPLD). Jsou připraveny poskytnout psychickou podporu a pomoc s vyrovnáním se s náročnou událostí v následujících dnech, týdnech či měsících, a to lidem bezprostředně zasaženým mimořádnou událostí, ale také lidem jim blízkým či ostatním.

Své služby poskytují telefonicky, ale mnohdy také prostřednictvím chatu či e-mailu. Hlavním cílem jejich práce je lidem, nacházejícím se v těžké životní situaci, pomoci stabilizovat jejich psychický stav a provázet je tímto náročným obdobím.

Na obtížné situace nemusíte být sami.

Kontakty na jednotlivá pracoviště lze nalézt na webu www.capld.cz.

Více informací o možnostech, jak náročnou situaci zvládnout, můžete najít také zde: https://www.modralinka.cz/blog/detail/54

Kontakt pro média:

Mgr. Pavla Pejšová, předsedkyně ČAPLD

pavla.pejsova@capld.cz,  mobil: 606 356 712

Mgr. Jitka Gryga Medřická, místopředsedkyně ČAPLD,

jitka.gryga.medrická@capld.cz, mobil: 736 469 196