Back

Práce členů České asociace pracovišť linek důvěry byla oceněna

8. 3. 2024 proběhlo v prostorách Karolina předání poděkování prezidenta republiky Petra Pavla a rovněž rektorky Univerzity Karlovy Mileny Králíčkové a děkanky Filozofické fakulty UK Evy Lehečkové za práci krizových linek, a to zejména v souvislosti s útokem na FFUK 21. 12. 2023. Krizové linky byly jedním z pilířů podpůrné sítě pro všechny, kteří byli touto událostí přímo i nepřímo zasaženi.