Back

Pracoviště ČAPLD zaznamenala v roce 2023 více než 291 000 uskutečněných kontaktů

V roce 2023, kdy bylo členy ČAPLD (České asociace pracovišť linek důvěry) 33 pracovišť, zaznamenala tato dohromady cca 460 000 pokusů o kontaktování. Z kapacitncíh důvodů nemohly být všichni zájemci o službu okamžitě uspokojeni. Proběhlo však více než 291 000 uskutečněných kontaktů/spojení klientů a krizových interventů linek důvěry. Klientům se přitom v průběhu roku věnovalo 568 pracovníků.

I v tomto roce byla řešená témata velmi pestrá, od různorodých potíží ve vztazích (rodinných, partnerských, vrstvnických, řešení samoty), přes krize intrapsychické (psychopatologie, ztráta smyslu života, sebevražedné myšlenky, sebepoškozovní), až po závislosti, traumatické události, trestnou činnost, nemoci, úrazy apod.

Přejme tedy v roce 2024 všem pracovištím finanční i personální stabilitu.