Back

Sněm ČAPLD

12. května od 9 do 13 hodin proběhl sněm ČAPLD – online setkání členů. Na sněmu byly schváleny nové stanovy organizace, vize a cíle pro nadcházející období. Sněm byl zaměřen rovněž na sdílení zkušeností mezi pracovišti v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací.