Back
23 Listopad

Copy of: Sněm ČAPLD

Každoroční setkání členů ČAPLD. Registrace probíhá prostřednictvím formuláře zaslaného jednotlivým členům. Rovněž program je součástí zasílané pozvánky.

06 Listopad

ČAPLD uspěl v grantové výzvě Stronger Roots

Byli jsme podpořeni v grantové výzvě Stronger Roots v rámci 2. pilíře určeného organizacím, které vytváří sítě v občanském sektoru  – tzv. transverzální spolupráce. Jde o proces strategického zapojení zainteresovaných stran, které mají sice odlišné přístupy, zájmy a/nebo světonázory, ale díky spolupráci a …

20 Duben

Sněm ČAPLD

Každoroční setkání členů ČAPLD. Registrace probíhá prostřednictvím formuláře zaslaného jednotlivým členům. Rovněž program je součástí zasílané pozvánky.

29 Listopad

Online Sněm ČAPLD

Každoroční setkání členů ČAPLD. Registrace probíhá prostřednictvím formuláře zaslaného jednotlivým členům. Rovněž program je součástí zasílané pozvánky.

24 Březen

Sněm ČAPLD

Každoroční setkání členů ČAPLD. Registrace probíhá prostřednictvím formuláře zaslaného jednotlivým členům. Rovněž program je součástí zasílané pozvánky.