Back

Zástupci ČAPLD se aktivně účastní setkání pracovních skupin

Zástupci ČAPLD jsou součástí pracovních skupin, řešících koncepční změny v uchopení služeb pro osoby v krizi, změny vymezení v zákoně o sociálních službách a podílejí se i na vytvoření odpovídajícíh personálních standardů.

Více např. i v souvisejícím článku:
Co dělat, když zemře blízký? Ministerstvo buduje síť center krizové péče