Praha

Praha

Linka seniorů

Elpida, o.p.s.

Zaměření: senioři, osoby o seniory pečující a osoby v krizi

Charakter: obecně prospěšná společnost

Kontakt: 800 200 007

Provoz: denně od 8.00 do 20.00 hod.

E-mailová poradna: linkasenioru@elpida.cz

www.linkasenioru.cz

www.elpida.cz

 

Pražská linka důvěry

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP), p.o.

Zaměření: pro celou populaci

Charakter: příspěvková organizace

Kontakt: 222 580 697

Provoz: NONSTOP

Chat: www.chat-pomoc.cz/

Email: linka.duvery@csspraha.cz

www.csspraha.cz

 

 

Praha

Linka důvěry Dětského krizového centra

Zaměření: pro celou populaci

Charakter: 

Kontakt: 241 484 149, 777 715 215 (od 1. 1. 2013)

Provoz: NONSTOP

Chat: http://elinka.iporadna.cz/  (PÁ - NE vždy mezi 14.00 – 18.00 hod)

Chatové poradenství: www.linkaztracenedite.cz (denně vždy 15.00 - 18.00 hod)

Skype: ld_dkc (PO - ČT vždy od 14.00 do 22.00 hod., PÁ - NE 10.00 až 22.00 hod)

Email: problem@ditekrize.cz

www.linkaduverydkc.cz

 

Praha

Cesta z krize, z. ú.

Linka pro rodinu a školu: 116 000

Zaměření: bezplatná krizová pomoc pro děti, rodiče, příbuzné, pedagogy a veřejnost v situacích, které dítě ohrožují (konflikty v rodině, násilí, zneužívání, šikana, sebepoškozování, rozvod rodičů, spory o děti, útěk, únos, pohřešované či ztracené dítě, atd.).

 

Provoz: NONSTOP (116 000), ZDARMA

email: 116000@cestazkrize.cz

www.linkaztracenedite.cz

 

Linka první psychické pomoci: 116 123

Zaměření: emocionální podpora dospělým osobám (akutní či dlouhodobá krize, samota, úvahy o sebevraždě, atd.)

 

Provoz: denně 8 – 18 hod., ZDARMA

 

Cesta z krize, z. ú.

 

www.linkapsychickepomoci.cz

 

 

Praha

Rodičovská linka

Sdružení Linka bezpečí

Zaměření: Rodičovská linka je určena  pro rodiče, prarodiče, rodinné příslušníky, pedagogy, dospělé jednající v zájmu dětí

Charakter: Linka je pro klienty z celé ČR

Kontakt: 

606 021 021 (O2 operátor)

Provoz: pracovní dny pondělí až čtvrtek: 13–19 hod. pátek: 9–15 hod

Email: pomoc@rodicovskalinka.czodpověď garantujeme do tří pracovních dnů

www.rodicovskalinka.cz

 

Linka bezpečí

Sdružení Linka bezpečí

Zaměření: Linka bezpečí je určena pro děti do 18 let a pro studenty denní formy studia do 26 let

Charakter:  Linka je pro klienty z celé ČR

Kontakt: 116 111

Provoz: NONSTOP, ZDARMA, ANONYMNĚ

Chat: http://chat.linkabezpeci.cz

Email: pomoc@linkabezpeci.czodpověď garantujeme do tří pracovních dnů

www.linkabezpeci.cz

Zobrazit:
Linka důvěry Dětského krizového centra
  Dětské krizové centrum (DKC), o. s. je nestátní, nezisková organizace s humanitárním cílem směřující k ochraně a pomoci ohroženým dětem. Provozuje vlastní odborné zařízení psychosociální a psychologické pomoci, které je od svého vzniku v roce 1992 zaměřené na pomoc dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným, či jinak ohroženým (syndrom CAN), dále na pomoc dětem traumatizovaným a dětem v závažných životních situacích.  Zabývá se zejména detekcí, krizovou pomocí, diagnostikou, terapií, prevencí syndromu CAN. DKC dále od roku 1996 provozuje nonstop Linku d..
0
Používá se systém OpenWeb
Česká asociace pracovníků linek důvěry, z.s., Tvůrce stránek nr1, © 2019
TOPlist