Back

Telefonická krizová pomoc

Linka důvěry SOS (Mladá Boleslav)
Zřizovatel:
Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie
Zaměření:
Pro celou populaci
Telefon:
326 741 481
Provozní doba telefonu:
PO – PÁ: 09:00 – 18:00
E-mailové poradenství:
linka.duvery-mb@centrum.cz
Kontaktní e-mail:
linka.duvery-mb@centrum.cz
Korespondenční adresa:
Čechova 778/5
293 01 Mladá Boleslav
Krizová linka pomoci pro blízké pacientů
Zřizovatel:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO), SPIS
Zaměření:
Podpora pro pacienty a blízké pacientů, pro pozůstalé
Telefon:
227 272 225
Provozní doba telefonu:
Denně 08:00 až 20:00
Kontaktní e-mail:
venkolarova@seznam.cz
Korespondenční adresa:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 6
603 00 Brno
Upřesňující informace týkající se poskytovaných služeb:
NCO NZO zajišťuje koordinační, organizační a vzdělávací činnosti SPIS, včetně zabezpečení krizové linky, z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR a v souladu s jeho Metodickým doporučením.
Linka důvěry Liberec
Zřizovatel:
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace
Zaměření:
Pro celou populaci
Telefon:
485 177 177
Telefon 2:
606 450 044
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
E-mailové poradenství:
pomoc@linka-duvery.cz
Kontaktní e-mail:
info@linka-duvery.cz
Korespondenční adresa:
Tanvaldská 269,
463 11 Liberec 30
Telefonická krizová pomoc CDZ RIAPS
Zřizovatel:
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Zaměření:
dospělé osoby v krizi, osoby s chronickým duševním onemocněním
Telefon:
702 256 762
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Kontaktní e-mail:
lucie.skalska@riaps.cz
Korespondenční adresa:
Procházkova 818
541 01 Trutnov
Upřesňující informace týkající se poskytovaných služeb:
Pracoviště funguje v rámci Centra duševního zdraví. Konzultanti telefonické linky se představují a možnost představení mají i klienti (zejména ti, kteří jsou navázáni na CDZ).
Diakonická linka pomoci v krizi
Zřizovatel:
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Zaměření:
Linka psychosociální pomoci při mimořádných událostech
Telefon:
Telefonní linka bude zveřejněná při mimořádných situacích
Provozní doba telefonu:
NONSTOP v průběhu mimořádné události
Kontaktní e-mail:
dingova@diakoniespolu.cz
Korespondenční adresa:
Belgická 374/22
120 00 Praha 2
Upřesňující informace týkající se poskytovaných služeb:
Oznámení o otevření krizové linky bude oznámeno pro konkrétní mimořádnou událost na webu a sociálních sítích střediska, v médiích. Informace bude poskytnuta občanům zasažené oblasti prostřednictvím složek krizového řízení a Diakonických pracovníků v místě události.
Linka pro ženy a dívky
Zřizovatel:
ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
Zaměření:
Ženy, dívky a rodiny v tíživé situaci
Telefon:
+420 603 210 999
Provozní doba telefonu:
PO, ST, PÁ – 08:00 – 20:00
E-mailové poradenství:
praha@poradnaprozeny.eu
Kontaktní e-mail:
linka@poradnaprozeny.eu
Korespondenční adresa:
Voršilská 139/5
110 00 Praha 1
Linka důvěry Dětského krizového centra
Zřizovatel:
Dětské krizové centrum, z. ú.
Zaměření:
ohrožené děti a dospívající
Telefon:
241 484 149, 777 715 215
Telefon 2:
778 510 510 – Rizika kyberprostoru
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Skype:
ld_dkc
Provozní doba skype:
PO – ČT 14:00 – 22:00, PÁ – NE 10:00 – 22:00
Provozní doba chatu:
PO, ST, PÁ 14:00 – 18:00, SO a NE: 9:00 – 13:00 a 14:00 – 18:00
E-mailové poradenství:
problem@ditekrize.cz
Kontaktní e-mail:
ld@ditekrize.cz
Korespondenční adresa:
Cílkova 796/7,
Praha 12 – Kamýk, 142 00
Linka důvěry Ústí nad Orlicí
Zřizovatel:
Kontakt Ústí nad Orlicí o. p. s.
Zaměření:
pro celou populaci
Telefon:
+420 465 524 252
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Skype:
linka.duvery.uo
Provozní doba skype:
09:00 – 21:00
E-mailové poradenství:
napis@linkaduveryuo.cz
Kontaktní e-mail:
lduo@seznam.cz
Korespondenční adresa:
Smetanova 470
262 01 Ústí nad Orlicí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
Zřizovatel:
Bílý kruh bezpečí, z. s.
Zaměření:
Oběti kriminality a domácího násilí
Telefon:
116 006
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Kontaktní e-mail:
116006@bkb.cz
Linka důvěry Karlovy Vary
Zřizovatel:
Res vitae, z. s.
Zaměření:
dospělí
Telefon:
353 588 080
Telefon 2:
723 963 356
Provozní doba telefonu:
PO – PÁ 19:00 – 07:00
Kontaktní e-mail:
poradna.kv@gmail.com
Korespondenční adresa:
Blahoslavova 659/18
360 01 Karlovy Vary
Linka důvěry Kladno
Zřizovatel:
V.O.D.A, z. s.
Zaměření:
Pro celou populaci
Telefon:
+420 312 684 444
Telefon 2:
+420 777 684 444
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
E-mailové poradenství:
poradenstvi@ldkladno.cz
Kontaktní e-mail:
info@ldkladno.cz
Korespondenční adresa:
Krahulecká 188
273 64 Doksy u Kladna
Linka důvěry Blansko
Zřizovatel:
Oblastní charita Blansko, církevní organizace
Zaměření:
Pro celou populaci
Telefon:
516 410 668
Telefon 2:
737 234 078
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
E-mailové poradenství:
pomoc@blansko.charita.cz
Kontaktní e-mail:
soslinka@blansko.charita.cz
Korespondenční adresa:
Komenského 19,
678 01 Blansko
Linka seniorů Elpida
Zřizovatel:
Elpida o. p. s.
Zaměření:
Senioři a osoby pečující o seniory
Telefon:
800 200 007
Provozní doba telefonu:
denně 08:00 – 20.00
E-mailové poradenství:
linkasenioru@elpida.cz
Kontaktní e-mail:
linkasenioru@elpida.cz; katerina.bohata@elpida.cz
Korespondenční adresa:
Na Bělidle 34
150 00 Praha 5
Linka první psychické pomoci
Zřizovatel:
Cesta z krize, z. ú.
Zaměření:
Dospělí, kteří jsou v krizi a jejich blízcí
Telefon:
116 123
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Provozní doba chatu:
denně 12:00 – 17:00
Kontaktní e-mail:
116123@cestazkrize.net; lucie.hermankova@cestazkrize.net
Korespondenční adresa:
Cesta z krize, z. ú.
Plaská 589/11
150 00 Praha 5 – Malá Strana
Linka SOS Zlín
Zřizovatel:
Linka SOS Zlín, příspěvková organizace statutárního města Zlín
Zaměření:
pro celou populaci
Telefon:
577 431 333
Telefon 2:
778 400 170
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Provozní doba chatu:
PO – PÁ: 19:30 – 21:30, SO, NE: 16:00 – 18:00 a 19:30 – 21:30
E-mailové poradenství:
sos@zlin.cz
Kontaktní e-mail:
sos.linka@zlin.cz
Korespondenční adresa:
Za Školou 570
760 01 Zlín
Modrá linka
Název:
Zřizovatel:
Modrá linka z. s.
Zaměření:
Pro celou populaci
Telefon:
731 197 477
Telefon 2:
608 902 410
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Skype:
modralinka
Provozní doba skype:
NONSTOP
Provozní doba chatu:
PO, ST, NE: 18:00 – 22:00, PÁ: 10:00 – 13:00, aktuální provozní doba chatu je upřesněna na webových stránkách organizace
E-mailové poradenství:
help@modralinka.cz
Kontaktní e-mail:
manager@modralinka.cz
Korespondenční adresa:
Anenská 10/10,
602 00 Brno
Rodičovská linka
Zřizovatel:
Linka bezpečí, z. s.
Zaměření:
Služba je určena rodičům, rodinným příslušníkům a ostatním dospělým jednajícím v zájmu dětí (pedagogové, trenéři atp.). Klienti se mohou na nás obracet s nejrůznějšími starostmi, které se týkají dětí, dospívajících a mladých dospělých do 26 let.
Telefon:
+420 606 021 021
Provozní doba telefonu:
PO – ČT – 09:00 – 21:00, PÁ – 9:00 – 17:00
Provozní doba chatu:
NE: 17:00 – 21:00
E-mailové poradenství:
pomoc@rodicovskalinka.cz
Kontaktní e-mail:
info@linkabezpeci.cz
Korespondenční adresa:
Linka bezpečí, z.s.
Ústavní 95
181 02 Praha 8 – Bohnice
Linka pro rodinu a školu
Zřizovatel:
Cesta z krize, z. ú.
Zaměření:
Problematika ohroženého dítěte, primárně pro dospělé kolem dítěte, ale i děti či mladistvé, kterých se potíž týká (rodiče, příbuzní, pedagogové a další profesionálové pracující s dětmi, kamarádi či jiní blízcí dítěte, sousedé, veřejnost).
Telefon:
116 000
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Provozní doba chatu:
PO – PÁ 15:00 – 18:00, SO, NE, svátky 10:00 – 13:00
Kontaktní e-mail:
116000@cestazkrize.net
Korespondenční adresa:
Cesta z krize, z. ú.
Plaská 589/11
150 00 Praha 5 – Malá Strana

Linka pomoci Spirála
Zřizovatel:
Spirála – krizové a intervenční centrum
Zaměření:
Pro celou populaci
Telefon:
+420 475 603 390
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
E-mailové poradenství:
spirala.linkapomoci@volny.cz
Kontaktní e-mail:
linkapomoci@spirala-ul.cz
Korespondenční adresa:
K Chatám 22,
403 40 Ústí nad Labem – Skorotice
Anonymní linka pomoci v krizi
Zřizovatel:
Ministerstvo vnitra
Zaměření:
Linka psychologické pomoci pro pracovníky bezpečnostních sborů a jejich blízké
Telefon:
974 834 688
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
E-mailové poradenství:
pomoc.ski@pcr.cz
Kontaktní e-mail:
pomoc.ski@pcr.cz
Upřesňující informace týkající se poskytovaných služeb:
Zřizovatelem této služby je ministerstvo vnitra, nejde tedy o samostatnou registrovanou sociální službu. Pracoviště však dodržuje etický kodex linek důvěry včetně respektování anonymity.
Olomoucká linka důvěry
Zřizovatel:
z. s. iPoradna
Zaměření:
Pro celou populaci
Telefon:
585 414 600
Provozní doba telefonu:
PO, ÚT, ST, ČT, PÁ – 18:00 – 6:00, víkendy a svátky nepřetržitě
Kontaktní e-mail:
info@iporadna.cz
Korespondenční adresa:
Wurmova 577/7,
779 00 Olomouc
Linka důvěry v Kutné Hoře
Zřizovatel:
Povídej, z.s. – Centrum krizové intervence
Zaměření:
pro celou populaci
Telefon:
+420 327 511 111
Telefon 2:
+420 602 874 470
Provozní doba telefonu:
PO – PÁ: 08:00 – 22:00
E-mailové poradenství:
info@linkaduverykh.cz
Kontaktní e-mail:
info@linkaduverykh.cz
Korespondenční adresa:
Centrum krizové intervence
Česká 235/36
284 01 Kutná Hora
Senior telefon
Zřizovatel:
Život 90, z. ú.
Zaměření:
Senioři, osoby o seniory pečující, lidé řešící pomoc jiným seniorům či jiná seniorská témata
Telefon:
800 157 157
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
E-mailové poradenství:
seniortelefon@zivot90.cz
Kontaktní e-mail:
seniortelefon@zivot90.cz; aneta.nitschova@zivot90.cz
Korespondenční adresa:
Karoliny Světlé 18
Praha 1, 110 00
Linka důvěry Chytré péče
Zřizovatel:
Ústav Chytré péče, z. ú.
Zaměření:
Senioři, jejich blízcí, osoby zdravotně znevýhodněné
Telefon:
800 100 117
Provozní doba telefonu:
Denně 08:00 – 16:00 (kromě státních svátků)
E-mailové poradenství:
linka@chytrapece.cz
Kontaktní e-mail:
linka@chytrapece.cz; kralova@chytrapece.cz
Korespondenční adresa:
Štěpánská 539/9
120 00 Praha 2-Nové Město
Linka bezpečí
Zřizovatel:
Linka bezpečí, z.s.
Zaměření:
děti a studenti do 25 let včetně
Telefon:
116 111
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Provozní doba chatu:
denně 09:00 – 13.00 a 15:00 – 19:00
E-mailové poradenství:
pomoc@linkabezpeci.cz
Kontaktní e-mail:
info@linkabezpeci.cz
Korespondenční adresa:
Linka bezpečí, z.s.
Ústavní 95
181 02 Praha 8 – Bohnice
Linka důvěry Ostrava
Zřizovatel:
Městská nemocnice Ostrava
Zaměření:
Dospělí, cizinci mluvící anglicky (ve vyhrazených časech – aktuální možnosti jsou na webových stránkách organizace)
Telefon:
737 267 939
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Provozní doba chatu:
PÁ 20:00 – 23:00, NE 09:00 – 13:00
E-mailové poradenství:
linka.duvery@mnof.cz
Kontaktní e-mail:
linka.duvery@mnof.cz
Korespondenční adresa:
Městská nemocnice Ostrava,
Psychiatrie, Linka důvěry,
Nemocniční 898/20 A,
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
Linka důvěry STŘED
Zřizovatel:
STŘED, z. ú.
Zaměření:
Pro celou populaci
Telefon:
568 443 311
Telefon 2:
775 223 311
Provozní doba telefonu:
Denně 09:00 – 21:00
Provozní doba chatu:
Denně: 10:00 – 12:00 a 17:00 – 19:00
E-mailové poradenství:
linkaduvery@stred.info
Kontaktní e-mail:
linkaduvery@stred.info
Korespondenční adresa:
Mládežnická 229
674 01 Třebíč
Pražská linka důvěry
Zřizovatel:
Centrum sociálních služeb Praha
Zaměření:
Pro celou populaci
Telefon:
+420 222 580 697
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Provozní doba chatu:
PO – ČT 9 – 21, PÁ 9 – 15, SO 14 – 20
E-mailové poradenství:
linka.duvery@csspraha.cz
Kontaktní e-mail:
linka.duvery@csspraha.cz
Korespondenční adresa:
Žilinská 2769/2
141 00 Praha 4 – Záběhlice
Linka duševní tísně
Zřizovatel:
Most k naději z. s.
Zaměření:
Pro celou populaci
Telefon:
+420 476 701 444
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Skype:
ldt.most
Provozní doba skype:
NONSTOP
E-mailové poradenství:
ldt.most@mostknadeji.cz
Kontaktní e-mail:
vedouci.ldt@mostknadeji.cz
Korespondenční adresa:
P. Jilemnického 1929
434 01 Most 1
Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví
Zřizovatel:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO), SPIS
Zaměření:
Kolegiální telefonická podpora a krizová intervence pro pracovníky ve zdravotnictví
Telefon:
530 331 122
Telefon 2:
530 331 131
Kontaktní e-mail:
venkolarova@seznam.cz
Korespondenční adresa:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 6
603 00 Brno
Upřesňující informace týkající se poskytovaných služeb:
NCO NZO zajišťuje koordinační, organizační a vzdělávací činnosti SPIS, včetně zabezpečení krizové linky, z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR a v souladu s jeho Metodickým doporučením.