Back

Celorepublikové

Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví
Zřizovatel:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO), SPIS
Zaměření:
Kolegiální telefonická podpora a krizová intervence pro pracovníky ve zdravotnictví
Telefon:
530 331 122
Telefon 2:
530 331 131
Kontaktní e-mail:
venkolarova@seznam.cz
Korespondenční adresa:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 6
603 00 Brno
Upřesňující informace týkající se poskytovaných služeb:
NCO NZO zajišťuje koordinační, organizační a vzdělávací činnosti SPIS, včetně zabezpečení krizové linky, z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR a v souladu s jeho Metodickým doporučením.
Nepanikař
Název:
Zřizovatel:
Nepanikař, z. s.
Zaměření:
První pomoc při psychických potížích (pro celou populaci).
Provozní doba chatu:
PO – PÁ 16:00 – 22:00
E-mailové poradenství:
pomoc@nepanikar.eu
Kontaktní e-mail:
kamenska@nepanikar.eu
Korespondenční adresa:
Slovácká 6
690 02 Břeclav

Upřesňující informace týkající se poskytovaných služeb:
Nejde o registrovanou sociální službu. Je využíván systém práce dobrovolníků (včetně studentů psychologie či sociální práce).
Linka první psychické pomoci
Zřizovatel:
Cesta z krize, z. ú.
Zaměření:
Dospělí, kteří jsou v krizi a jejich blízcí
Telefon:
116 123
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Provozní doba chatu:
denně 12:00 – 17:00
Kontaktní e-mail:
116123@cestazkrize.net; lucie.hermankova@cestazkrize.net
Korespondenční adresa:
Cesta z krize, z. ú.
Plaská 589/11
150 00 Praha 5 – Malá Strana
Krizová linka pomoci pro blízké pacientů
Zřizovatel:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO), SPIS
Zaměření:
Podpora pro pacienty a blízké pacientů, pro pozůstalé
Telefon:
227 272 225
Provozní doba telefonu:
Denně 08:00 až 20:00
Kontaktní e-mail:
venkolarova@seznam.cz
Korespondenční adresa:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 6
603 00 Brno
Upřesňující informace týkající se poskytovaných služeb:
NCO NZO zajišťuje koordinační, organizační a vzdělávací činnosti SPIS, včetně zabezpečení krizové linky, z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR a v souladu s jeho Metodickým doporučením.
Senior telefon
Zřizovatel:
Život 90, z. ú.
Zaměření:
Senioři, osoby o seniory pečující, lidé řešící pomoc jiným seniorům či jiná seniorská témata
Telefon:
800 157 157
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
E-mailové poradenství:
seniortelefon@zivot90.cz
Kontaktní e-mail:
seniortelefon@zivot90.cz; aneta.nitschova@zivot90.cz
Korespondenční adresa:
Karoliny Světlé 18
Praha 1, 110 00
Linka pro ženy a dívky
Zřizovatel:
ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
Zaměření:
Ženy, dívky a rodiny v tíživé situaci
Telefon:
+420 603 210 999
Provozní doba telefonu:
PO, ST, PÁ – 08:00 – 20:00
E-mailové poradenství:
praha@poradnaprozeny.eu
Kontaktní e-mail:
linka@poradnaprozeny.eu
Korespondenční adresa:
Voršilská 139/5
110 00 Praha 1
Rodičovská linka
Zřizovatel:
Linka bezpečí, z. s.
Zaměření:
Služba je určena rodičům, rodinným příslušníkům a ostatním dospělým jednajícím v zájmu dětí (pedagogové, trenéři atp.). Klienti se mohou na nás obracet s nejrůznějšími starostmi, které se týkají dětí, dospívajících a mladých dospělých do 26 let.
Telefon:
+420 606 021 021
Provozní doba telefonu:
PO – ČT – 09:00 – 21:00, PÁ – 9:00 – 17:00
Provozní doba chatu:
NE: 17:00 – 21:00
E-mailové poradenství:
pomoc@rodicovskalinka.cz
Kontaktní e-mail:
info@linkabezpeci.cz
Korespondenční adresa:
Linka bezpečí, z.s.
Ústavní 95
181 02 Praha 8 – Bohnice
Diakonická linka pomoci v krizi
Zřizovatel:
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Zaměření:
Linka psychosociální pomoci při mimořádných událostech
Telefon:
Telefonní linka bude zveřejněná při mimořádných situacích
Provozní doba telefonu:
NONSTOP v průběhu mimořádné události
Kontaktní e-mail:
dingova@diakoniespolu.cz
Korespondenční adresa:
Belgická 374/22
120 00 Praha 2
Upřesňující informace týkající se poskytovaných služeb:
Oznámení o otevření krizové linky bude oznámeno pro konkrétní mimořádnou událost na webu a sociálních sítích střediska, v médiích. Informace bude poskytnuta občanům zasažené oblasti prostřednictvím složek krizového řízení a Diakonických pracovníků v místě události.
Anonymní linka pomoci v krizi
Zřizovatel:
Ministerstvo vnitra
Zaměření:
Linka psychologické pomoci pro pracovníky bezpečnostních sborů a jejich blízké
Telefon:
974 834 688
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
E-mailové poradenství:
pomoc.ski@pcr.cz
Kontaktní e-mail:
pomoc.ski@pcr.cz
Upřesňující informace týkající se poskytovaných služeb:
Zřizovatelem této služby je ministerstvo vnitra, nejde tedy o samostatnou registrovanou sociální službu. Pracoviště však dodržuje etický kodex linek důvěry včetně respektování anonymity.
Linka bezpečí
Zřizovatel:
Linka bezpečí, z.s.
Zaměření:
děti a studenti do 25 let včetně
Telefon:
116 111
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Provozní doba chatu:
denně 09:00 – 13.00 a 15:00 – 19:00
E-mailové poradenství:
pomoc@linkabezpeci.cz
Kontaktní e-mail:
info@linkabezpeci.cz
Korespondenční adresa:
Linka bezpečí, z.s.
Ústavní 95
181 02 Praha 8 – Bohnice
Linka seniorů Elpida
Zřizovatel:
Elpida o. p. s.
Zaměření:
Senioři a osoby pečující o seniory
Telefon:
800 200 007
Provozní doba telefonu:
denně 08:00 – 20.00
E-mailové poradenství:
linkasenioru@elpida.cz
Kontaktní e-mail:
linkasenioru@elpida.cz; katerina.bohata@elpida.cz
Korespondenční adresa:
Na Bělidle 34
150 00 Praha 5
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
Zřizovatel:
Bílý kruh bezpečí, z. s.
Zaměření:
Oběti kriminality a domácího násilí
Telefon:
116 006
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Kontaktní e-mail:
116006@bkb.cz
Linka důvěry Chytré péče
Zřizovatel:
Ústav Chytré péče, z. ú.
Zaměření:
Senioři, jejich blízcí, osoby zdravotně znevýhodněné
Telefon:
800 100 117
Provozní doba telefonu:
Denně 08:00 – 16:00 (kromě státních svátků)
E-mailové poradenství:
linka@chytrapece.cz
Kontaktní e-mail:
linka@chytrapece.cz; kralova@chytrapece.cz
Korespondenční adresa:
Štěpánská 539/9
120 00 Praha 2-Nové Město
Linka pro rodinu a školu
Zřizovatel:
Cesta z krize, z. ú.
Zaměření:
Problematika ohroženého dítěte, primárně pro dospělé kolem dítěte, ale i děti či mladistvé, kterých se potíž týká (rodiče, příbuzní, pedagogové a další profesionálové pracující s dětmi, kamarádi či jiní blízcí dítěte, sousedé, veřejnost).
Telefon:
116 000
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Provozní doba chatu:
PO – PÁ 15:00 – 18:00, SO, NE, svátky 10:00 – 13:00
Kontaktní e-mail:
116000@cestazkrize.net
Korespondenční adresa:
Cesta z krize, z. ú.
Plaská 589/11
150 00 Praha 5 – Malá Strana

Linka důvěry Dětského krizového centra
Zřizovatel:
Dětské krizové centrum, z. ú.
Zaměření:
ohrožené děti a dospívající
Telefon:
241 484 149, 777 715 215
Telefon 2:
778 510 510 – Rizika kyberprostoru
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Skype:
ld_dkc
Provozní doba skype:
PO – ČT 14:00 – 22:00, PÁ – NE 10:00 – 22:00
Provozní doba chatu:
PO, ST, PÁ 14:00 – 18:00, SO a NE: 9:00 – 13:00 a 14:00 – 18:00
E-mailové poradenství:
problem@ditekrize.cz
Kontaktní e-mail:
ld@ditekrize.cz
Korespondenční adresa:
Cílkova 796/7,
Praha 12 – Kamýk, 142 00
Pražská linka důvěry
Zřizovatel:
Centrum sociálních služeb Praha
Zaměření:
Pro celou populaci
Telefon:
+420 222 580 697
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Provozní doba chatu:
PO – ČT 9 – 21, PÁ 9 – 15, SO 14 – 20
E-mailové poradenství:
linka.duvery@csspraha.cz
Kontaktní e-mail:
linka.duvery@csspraha.cz
Korespondenční adresa:
Žilinská 2769/2
141 00 Praha 4 – Záběhlice