Back

ČAPLD uspěl v grantové výzvě Stronger Roots

Byli jsme podpořeni v grantové výzvě Stronger Roots v rámci 2. pilíře určeného organizacím, které vytváří sítě v občanském sektoru  – tzv. transverzální spolupráce. Jde o proces strategického zapojení zainteresovaných stran, které mají sice odlišné přístupy, zájmy a/nebo světonázory, ale díky spolupráci a společné komunikaci mohou dojít v dané oblasti ke společnému řešení. Cílem tohoto pilíře programu je rozšířit vnímání (přístupy, zájmy, názory), budovat kapacity (dovednosti a vztahy) a podporovat smýšlení založené na spolupráci.

Naším cílem je navázat a podpořit spolupráci se subjekty, které mohou napomoci rozvoji sítě krizových služeb v České republice.  Projekt realizujeme od října 2023 na období 18 měsíců.