Back
06 Listopad

ČAPLD uspěl v grantové výzvě Stronger Roots

Byli jsme podpořeni v grantové výzvě Stronger Roots v rámci 2. pilíře určeného organizacím, které vytváří sítě v občanském sektoru  – tzv. transverzální spolupráce. Jde o proces strategického zapojení zainteresovaných stran, které mají sice odlišné přístupy, zájmy a/nebo světonázory, ale díky spolupráci a …