Back

Lidé s duševním onemocněním

Telefonická krizová pomoc CDZ RIAPS
Zřizovatel:
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Zaměření:
dospělé osoby v krizi, osoby s chronickým duševním onemocněním
Telefon:
702 256 762
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Kontaktní e-mail:
lucie.skalska@riaps.cz
Korespondenční adresa:
Procházkova 818
541 01 Trutnov
Upřesňující informace týkající se poskytovaných služeb:
Pracoviště funguje v rámci Centra duševního zdraví. Konzultanti telefonické linky se představují a možnost představení mají i klienti (zejména ti, kteří jsou navázáni na CDZ).
Linka důvěry Centra krizové intervence
Zřizovatel:
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Zaměření:
dospělá populace s krizovou problematikou, psychiatrická problematika
Telefon:
284 016 666
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Kontaktní e-mail:
cki@bohnice.cz
Korespondenční adresa:
Ústavní 91
18102 Praha 8 Bohnice
Upřesňující informace týkající se poskytovaných služeb:
Pracoviště funguje v rámci zdravotnictví, nejde tedy o sociální službu akreditovanou v rámci zákona o sociálních službách. Linka důvěry však naplňuje všechny další předpoklady služby včetně dodržování etického kodexu práce.