Back

Oběti trestných činů a domácího násilí

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
Zřizovatel:
Bílý kruh bezpečí, z. s.
Zaměření:
Oběti kriminality a domácího násilí
Telefon:
116 006
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
Kontaktní e-mail:
116006@bkb.cz