Back

Příslušníci bezpečnostních sborů

Anonymní linka pomoci v krizi
Zřizovatel:
Ministerstvo vnitra
Zaměření:
Linka psychologické pomoci pro pracovníky bezpečnostních sborů a jejich blízké
Telefon:
974 834 688
Provozní doba telefonu:
NONSTOP
E-mailové poradenství:
pomoc.ski@pcr.cz
Kontaktní e-mail:
pomoc.ski@pcr.cz
Upřesňující informace týkající se poskytovaných služeb:
Zřizovatelem této služby je ministerstvo vnitra, nejde tedy o samostatnou registrovanou sociální službu. Pracoviště však dodržuje etický kodex linek důvěry včetně respektování anonymity.